ů

Kniha návštěv

Pro Vaše vzkazy

Překlad

Willík ve Frambu, Norsko (červen 2016)
První týden v červnu strávila předsedkyně Výkonné rady Willíka, Mgr. Hana Kubíková, v norském centru pro vzácná onemocnění ve Frambu. Projekt podpořený norskými fondy realizuje Fakultní nemocnice v Motole s norským partnerem ve Frambu a podílí se na něm i Česká asociace pro vzácná onemocnění.

Více informací o pobytu ve Frambu:

... zpátky