ů

Kniha návštěv

Pro Vaše vzkazy

Překlad

Minigranty Veolia
Nadační fond Veolia vypisuje každý rok pro své zaměstnance mikrogranty, kterými mohou podpořit nějaký bohulibý účel. Jeden z našich tatínků a zároveň zaměstnanec této firmy, pan David Mareš, letos získal pro Willíka 28 tisíc Kč, který bude určen pro letošní číslo Willíkova občasníku. V Teplicích se slavnostního vyhlášení výsledků za Willíka zúčastnila rodina Hábových. Díky všem!

Více informací a fotografií najdete na stránkách Nadačního fondu Veolia.