ů

Kniha návštěv

Pro Vaše vzkazy

Překlad

Brožura o Williamsově syndromu

Občanské sdružení Willík vydalo na konci roku 2010 za pomoci dotace Ministerstva zdravotnictví brožuru, která se podrobně věnuje Williamsově syndromu. Autorkou je hlavně MUDr. Neuschlová, spolupracovali ale i ostatní členové Willíka a text odborně konzultovaly i PhDr. Katarina Jariabková, psycholožka a MUDr. Puchmajerová, klinická genetička. Brožura představuje po letáku z roku 2007 první komplexní materiál o téhle diagnóze v češtině.

Brožura je určena zejména rodičům dětí s Williamsovým syndromem, jsou tu ale i informace pro specialisty, hlavně pro lékaře. Knížečku si můžete v pdf stáhnout zde (přebal a vlastní text), ve Willíku můžete získat i tištěnou podobu (hradí se pouze poštovné). Brožura bude postupně distribuována vybraným adresátům - genetikům, kardiologům, do speciálních pedagogických center, rané péči, na vysoké školy, kde se studuje speciální pedagogika, posudkovým lékařům, v dostatečném počtu je k dispozici rodinám i pro další odborníky, kteří přicházejí s našimi dětmi do styku. Rodiny prosím, aby mi daly na vědomí jména osob či institucí, kterým brožurku předaly, chceme si zachovat nějakou kontrolu nad distribucí, abychom mohli příp. směřovat nové rodiny k odborníkům, kteří již diagnózu znají.


Stav distribuce najdete zde.