ů

Kniha návštěv

Pro Vaše vzkazy

Překlad

Willík – kdo jsme?


Spolek Willík (původně občanské sdružení Willík) byl založen v roce 2006. U jeho vzniku stálo několik rodin dětí s Williamsovým syndromem. Důvodů pro založení občanského sdružení (od roku 2015 spolku) bylo hned několik. Většina rodičů, poté co jim byla sdělena diagnóza jejich dítěte, narazila na naprostý nedostatek informací. Mnozí žili dlouhou dobu v nejistotě, neboť nevěděli, co jejich dítě čeká a na jaké problémy se mají připravit. Tomu bychom chtěli v budoucnu předejít.

Naším hlavním úkolem je rozšiřování znalostí rodičů prostřednictvím pořádání odborných přednášek, vydáváním informačních materiálů a v neposlední řadě pomocí našich internetových stránek.

Dalším cílem je organizování společných setkání, kde rodiče získají možnost vzájemně se poznat, sdílet svoje starosti a vyměňovat si nabyté zkušenosti.

Rovněž bychom rádi zvýšili obecné povědomí o problematice tohoto postižení.

Společným jmenovatelem naší snahy je zejména podpora integrace dětí a dospělých s Williamsovým syndromem do společnosti s ohledem na jejich specifické potřeby.

Spolek chce vycházet vstříc zejména dětem a dospělým s Williamsovým syndromem a také jejich rodinám. Členem se však může stát kdokoliv, koho se problematika Williamsova syndromu nějakým způsobem dotýká. Členské příspěvky vybíráme v minimální výši 200 Kč/rodina nebo 100 Kč individuální člen. V současné době (léto 2018) spolek spolupracuje, nebo je v kontaktu s cca 65 rodinami dětí s Williamsovým syndromem z celé ČR.

Přihláška do spolku Willík ke stažení zde.


Kontakt:

Willík, spolek pro Williamsův syndrom (p. Pišlová)
Drnovská 104/67
Praha 6 - Ruzyně
161 00

IČO: 270 40 623
Č.Ú. 35-7591810217/0100

e-mail: willik.tym@seznam.cz


Výkonná rada sdružení

  • Mgr. Hana Kubíková (předsedkyně), e-mail: willik.tym@seznam.cz nebo hana.kubikova@seznam.cz

  • Zdeněk Kratina (místopředseda Výkonné rady)

  • Monika Jeřábková (členka Výkonné rady)

  • Monika Žídková (členka Výkonné rady)

  • Ing. František Hába (člen Výkonné rady)

  • Náhradníci: Olga Kreníková, Lenka JamrichováStanovy

Původní stanovy občanského sdružení Willík z roku 2006 najdete: zde. Stanovy z roku 2015 (přeměna občanského sdružení na spolek) pak najdete tady.Časopis Willíkův občasník

Od roku 2008 vychází spolkový časopis, kde se dozvíte to nejdůležitější o aktivitách Willíka i o novinkách v diagnóze Williamsův syndrom.


Výroční zprávy

Výroční zprávu za rok 2017 najdete zde (ve formátu .pdf).

Výroční zprávu za rok 2016 najdete zde (ve formátu .pdf).

Výroční zprávu za rok 2012 najdete zde (ve formátu .pdf).

Výroční zprávu za rok 2011 najdete zde (ve formátu .pdf).

Výroční zprávu za rok 2010 najdete zde (ve formátu .pdf).

Výroční zprávu za rok 2009 najdete zde (ve formátu .pdf).

Výroční zprávu za rok 2008 najdete zde (ve formátu .pdf).

Výroční zprávu za rok 2007 najdete zde (ve formátu .pdf).

Výroční zprávu za rok 2006 najdete zde (ve formátu .pdf).
Kontakt na vybrané členy sdružení:


Hana Kubíková (syn 12 let), Liberec
e-mail: hana.kubikova@seznam.cz
web: http://bartolomej.mujblog.info/


Monika Jeřábková (syn 22 let), Žatec
tel: 728 237 719
e-mail: jerabkova.mona@seznam.cz


Olga Pišlová (dcera 25 let), Praha
tel: 608 152 281


Kratinovi (syn 13 let), Střední Čechy
e-mail: zdenek.kratina@gmail.com
web: http://www.kratinovi.cz/Základní tiskoviny

  • Leták o Williamsově syndromu a spolku Willík z roku 2015 zde.
  • Leták o Williamsově syndromu a občanském sdružení Willík z roku 2012 zde.
  • Brožura o edukaci dětí s Williamsovým syndromem z roku 2012 přebal a samotný obsah.
  • Brožura o Williamsově syndromu z roku 2010 přebal a samotný obsah.