ů

Kniha návštěv

Pro Vaše vzkazy

Překlad

Muzikoterapie


- Rady rodičům dětí s Williamsovým syndromem, které mají zájem o hudbu - výňatek z knihy The (strangest) song.


- Rady muzikoterapeutky Mgr. Dany Pšeničkové rodičům dětí s WS - včetně praktických nápadů a tipů na literaturu. Článek z Willíkova občasníku 2009.


- Zajímavá kniha: Zpíváme a nasloucháme hudbě s nejmenšími, autorky: Milena Raková; Ljuba Štíplová; Alena Tichá

Autorky knížky zvou děti i dospělé na malou výpravu do světa hudby. První kroky vedou k dětské písničce. (Tu se lze naučit zpívat podle přiloženého CD.) U každé písničky jsou uvedena doporučení k jejímu nácviku a náměty, jak s ní dál pracovat při pohybovém či výtvarném ztvárnění. Získané zkušenosti může dítě využít při poslechu drobných skladbiček nahraných na přiloženém CD. Dospělí (rodiče či pedagogové) spolu s dětmi postupně objeví, že k nim hudba promlouvá, aniž musí používat slova, jako tomu bylo u písniček. Přesvědčí se, že beze slov lze zpívat a tančit, vyprávět příběhy, bez štětců a barev malovat obrazy i různé nálady. Kniha je určena dětem od 3 do 8 let, rodičům, pedagogům MŠ a na 1. stupni ZŠ.


Muzikoterapeuti:

- Praha: stránky muzikoterapeutky Markéty Gerlichové, která působí v Mateřském centru Nová trojka v Praze. Nabízí kursy cílené muzikoterapie pro děti a jejich rodiče (skupiny 2-5 dětí, 4-6 týdnů, cena 200 Kč za 60 min).

- Praha: Muzikoterapie v Komunitním centru Motýlek v Praze na Černém Mostě - určeno pro malé děti s postižením, cca od 3 let, vede Vladimír Jelen (muzikoterapeut, pedagog), cena 40 Kč za 30 minut.

- České Budějovice - Arpida - centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením - působí zde Mgr. Dana Pšeničková.


- Skupinové bubnování - The Music Fundation