ů

Kniha návštěv

Pro Vaše vzkazy

Překlad

Pomůžete nám?

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem je dobrovolné občanské sdružení založené podle zákona 83/1990 Sb., které je provozováno jako nezisková organizace. Své aktivity hradí výhradně z členských příspěvků, darů od soukromých osob a z dotací a grantů státu, nadací a neziskových organizací.

Získané prostředky se používají především na činnosti vyplývající ze stanov - zejména na pořádání odborných přednášek, na setkávání a společné pobyty rodin dětí s Williamsovým syndromem doplněné odborným programem, na zakoupení odborné zahraniční literatury, na propagaci problematiky Williamsova syndromu, na provoz občanského sdružení.


Co bychom potřebovali?

 • můžete nám pomoci překládat odborné články ze zahraniční, zejména z angličtiny a němčiny (v případě zájmu nás kontaktujte: hana.kubikova@seznam.cz),
 • můžete nám zprostředkovat dovoz či jinak opatřit zahraniční odbornou literaturu,
 • můžete nám darovat výpočení a kancelářskou techniku (PC, kopírka, skener, laminovačka), kancelářské potřeby (papír, obálky, tonery, laminovací fólie, propisky),
 • uvítali bychom pomoc s tiskem našim materiálů (slevy na tiskařské služby, kopírování),
 • můžete našim dětem věnovat drobné hudební nástroje nebo funkční hudební hračky,
 • můžete nám darovat drobné propagační materiály či jiné dárky, které budou sloužit jako výhry při soutěžích pro děti,
 • můžete nám poskytnout prostor pro přednášky a setkání,
 • oceníme Vaší pomoc při získávání financí (fundraisingu),
 • pomůžete nám i jako dobrovolníci (osobní asistenti našich dětí) na našich akcích (např. červenec 2011 - tábor v Malejovicích, srpen 2011 - rekondiční pobyt ve Strážnici, říjen 2011 - víkendové setkání v Březejci),
 • můžete nám pomoci s organizací našich akcí a setkání - uvítali bychom spolupráci se studenty oborů volnočasové aktivity nebo speciální pedagogiky (návrh činností a aktivit pro děti a dospělé lidi s lehkým mentálním postižením)
 • můžete nám pomoci propagovat naše sdružení a rozšiřovat informace o Williamsově syndromu (např. formou seminárních, bakalářských či diplomových prací).
Finanční i věcný dar je podle zákona o dani z příjmu odečitatelnou položkou ze základu daně:

Fyzické osoby – od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

Právnické osoby – od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odčíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. - zákon o daních z příjmu).

Potvrzení o přijetí daru Vám rádi vystavíme.


Za jakoukoliv podporu předem děkujeme!


Finanční dary

Finanční dar můžete poskytnout těmito způsoby:

 • Bankovním převodem na náš účet u Komerční banky:
  35-7591810217/0100

 • Poštovní poukázkou – složenkou typu A
  Adresa majitele účtu: Willík – občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem, Drnovská 104/67, Praha 6 - Ruzyně, 161 00
  Variabilní symbol: Vaše rodné číslo nebo IČO firmy
  Odesílatel: Vaše jméno a adresa
  Částka: slovy i číslicemi
  Ve prospěch účtu: 35-7591810217
  Kód banky: 0100

 • Platbou v hotovosti - prosím kontaktujte předsedkyni sdružení MUDr. Lenku Neuschlovou, tel: 777 820 045, e-mail: NeuschlovaL@seznam.cz, příp. kteréhokoliv člena výkonné rady.