ů

Kniha návštěv

Pro Vaše vzkazy

Překlad

Praktické informace na téma zdraví


Překlad - doporučení pro stomatology


Přeložila jsem doporučení britské Williams Syndrome Foundation pro stomatology do češtiny - text najdete zde a samozřejmě na něj vede odkaz i z hlavní strany, z rubriky Info pro lékaře. Upozorňuji ale, že jde o vyloženě pracovní překlad, takže si raději sebou k zubaři vezměte i ten původní anglický text.


Sloučení lékařských posudkových služeb ČSSZ a ÚP

Od 1. července 2009 dojde ke sloučení lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a lékařské posudkové služby úřadů práce (ÚP), a tím k opětovnému vytvoření jednotné lékařské posudkové služby v rámci ČSSZ. Od tohoto dne bude veškerá dosavadní činnost posudkové služby ÚP převedena na okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

Od 1. 7. 2006 byla totiž lékařská posudková služba v oblasti působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí rozdělena na část působící na ČSSZ a OSSZ pro účely důchodového a nemocenského pojištění, a na část působící na ÚP pro účely zaměstnanosti a ostatních systémů sociální ochrany. K tomuto rozdělení došlo v souvislosti se zavedením nové sociální dávky – příspěvku na péči v systému sociálních služeb.

Důvodem sloučení lékařské posudkové služby zpět na ČSSZ je účinnější zvládnutí kapacitních nároků na vyřizování požadavků klientů. Přitom se využijí dosud osvědčené prvky, především systém smluvních lékařů . Posudkový orgán v tomto systému vychází z podkladů lékařů, které za tímto účelem určí, a kteří nejsou jeho zaměstnanci. Tento institut byl zaveden na úřadech práce, kde se osvědčil. Bez jeho zachování by nebylo možné zvládat posuzování zdravotního stavu pro všechny systémy, což souvisí zejména s nárůstem žádostí o posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči.

Sjednocení posudkové služby se projeví zejména v úsporách finančních prostředků, snadnějším plněním požadavků na vzdělávání lékařů a v úspoře nákladů na pořizování podkladů k posouzení zdravotního stavu od zdravotnických zařízení. Ty v současné době shromažďují nezávisle na sobě OSSZ i ÚP.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení


Ortopedie


- Ortopedická obuv pro děti - Společnost DZO s.r.o. ze Zlína se zabývá výrobou ortopedické obuvi a individuální obuvi pro děti - doporučeno rehabilitační sestrou. Další firma Orco Zlín.

- Chůze po špičkách - na americkém diskusním foru bylo toto téma velmi diskutováno - vede ke špatnému držení těla a problémům s páteří, jednou z navrhovaných metod řešení jsou ortézy, nošené po určitou část dne či v noci - viz např. (v angličtině): DAFO 9 nebo N'ice Stretch - možná tip pro konzultaci s Vaším lékařem.