ů

Kniha návštěv

Pro Vaše vzkazy

Překlad

Muzikoterapie pro děti s Williamsovým syndromem – Slovensko 2010Netradičně v neděli jsme se začali všichni sjíždět v hotelu Panorama u Kováčova nedaleko od Štúrova. Přivítalo nás příjemné prostředí rekreačního střediska vybudovaného před čtyřiceti lety a poměrně hezky zachovaného. Sportovci se mohli vyřádit na tenisových kurtech a volejbalovém hřišti, pro nejmenší byla atrakcí klouzačka. Bohužel bazén nebyl udržován, tak si na klouzačkách do vody zařádily jen místní žabky, kterých bylo v celém areálu velmi mnoho. Z terasy hotelu se nabízel zajímavý výhled na Dunaj a protější maďarský břeh. Postupně jsme se ubytovávali, vítali staré známé a poznali nové děti a jejich rodiny. Z české strany přijela poprvé Verunka a mezi Slováky jsme poprvé viděli mladší děti Michalku (4) a Lukáška(2,5). Z České republiky dorazilo 9 rodin, slovenská účast byla nepoměrně vyšší, celkem se tu sešla skoro stovka účastníků. Počasí bylo horké a vlhké, některé z nás úplně odrovnalo. Později odpoledne jsme se všichni sešli ve společenské místnosti a domluvili si předběžný program pobytu. Večer uplynul v příjemných hovorech a výměnách zkušeností s nejrůznějšími potížemi,se kterými se všichni potýkáme, v neposlední řadě o potížích s úřady. Rozdávaly se také časopisy, které obě společnosti - česká i slovenská - vydávají, slovenské rodiny od nás dostaly jako dárek DVD s muzikoterapií a pexeso českých dětí. Na oplátku jsme zase my dostali letáček o Williamsově syndromu, který vydala slovenská společnost.

Pondělí se neslo v duchu regenerace a volného programu. Někdo jej využil k pobytu na koupališti Vadaš ve Štúrově, procházkám po okolí nebo návštěvě Ostřihomi. Po obědě dorazily obě muzikoterapeutky: Dana Pšeničková, kterou již někteří známe z víkendových pobytů Willíka a Věra Korhoňová, která s námi bude muzicírovat poprvé . Počasí se pokazilo, dorazila bouřka, což některé děti s citlivým sluchem vyděsilo. Muzikoterapeutky, přestože byly od 4 ráno na cestě, proto zahájily program společnou uvítací muzikoterapií , která se mimořádně povedla. Naše muzikální a spolupracující děti jsou pro muzikoterapeuty „prací za odměnu“ . Po večeři jsme opět muzicírovali, muzikoterapeutky nám předvedly, jak si z běžných předmětů vyrobit hudební nástroje - např. ze skořápek od pistácií, odpadových produktů , násad od lopaty atd.

V úterý pro nás Drapákovi připravili program v jejich bydlišti obci Mužla asi 12 km od Štúrova. Přepravili jsme se autobusy, pro některé děti to byl zážitek sváteční, pro jiné poněkud traumatizující. Naštěstí s námi jely obě muzikoterapeutky a Věra, která se dokázala naučit celou řadu lidovek ve slovenštině (přepisováním textů do slovenštiny a not ostatně strávila několik pozdních večerních hodin), zpříjemnila cestování hrou na kytaru a zpěvem. Mužla nás přivítala tělocvičnou, kde čekaly paní učitelky s nachystanými sportovními soutěžemi, každé dítě mělo připravenou jmenovku ve tvaru srdce. Naše děti opravdu rády soutěží, velice si to užívaly, ty nejmenší využily prostor tělocvičny snad do posledního koutku. Po vyhlášení výsledků soutěže si zájemci mohli nechat pomalovat obličej, zahrát stolní tenis, běhat s míčem, tančit u přehrávače nebo jen relaxovat. Volné chvíle využili též tatínci k ochutnávce místních ovocných destilátů. Překvapením dne bylo natáčení pořadu pro Slovenský rozhlas Regina o setkání dětí s Williamsovým syndromem. Ačkoliv hlavní slovo měli samozřejmě slovenští účastníci, podařilo se do vysílání „propašovat“ i jeden český hlas. Reportáž si můžete poslechnout tady.

Na dvanáctou byla v místním kulturním domě připravena ochutnávka vína a po ní oběd –místní specialita a zákusek. Odpoledne jsme si prohlídli Mužlu,nakoupili v místní samoobsluze, zazpívali si s Věrkou a čekali na odjezd autobusy zpátky. Večer si děti vyráběly hudební nástroje: kastaněty ze skořápek vlašského ořechu, originální zvonkohru z vypálené hlíny (pro náš pobyt připravila Dana Pšeničková jednotlivé díly s dětmi v rámci svého předchozího pobytu v Bukové) a včeličku (nám známou už z pobytu v Březejci). Večer se promítaly fotografie z předchozích pobytů na mezinárodních FEWS campech a hojně se diskutovalo. V mezičasech jsme probrali obsah a podobu brožury o Williamsově syndromu, kterou je třeba realizovat do konce roku, abychom mohli čerpat dotaci z ministerstva zdravotnictví.

Ve středu někteří z nás navštívili Ostřihom a místní trhy, zajímavostí byl návrat výletním vláčkem. Další se vydali na koupaliště Vadaš nebo se věnovali muzikoterapii. Odpoledne si zájemci mohli vyzkoušet cvičení s netradičním padákem. Večer nám účastníci FEWS campu v italské Bologni ze Slovenska i ČR sdělili své zážitky, promítli se fotky, Hanky předvedli českou prezentaci a Adam nám předvedl své video o tom, jak si splnil svůj sen a potápěl se na dovolené v Egyptě v Rudém moři. Promítaly se i další snímky - pořad České televize Klíč o Williamsově syndromu, který byl v premiéře uveden v lednu letošního roku nebo snímek televize Markíza Modré z nebe, kde vystupoval jeden ze slovenských účastníků pobytu, Igor.

Ve čtvrtek jsme jeli společně autobusy užít koupaliště Vadaš,pan Drapák nám dohodnul vstup zdarma, odpoledne se konal nohejbalový zápas v Mužle, samozřejmě nechyběla muzikoterapie, která se stala nedílnou a velmi oblíbenou součástí programu. Originální nástroje i pomůcky děti maximálně zaujaly. Po večeři jsme se někteří jeli podívat na ohňostroj nad Ostřihomí. Některé rodiny využily možnosti individuálních muzikoterapeutických konzultací, k nejnadšenějším muzikantům patřila nejmenší účastnice pobytu Verunka (2,5 roku).

V pátek se konal celodenní výlet do Budapešti opět autobusem, navštívili jsme cirkus, centrum sváteční Budapešti a tropikárium. V tropikáriu asi nejvíce zaujali žraloci a rejnoci. Kdo se nezúčastnil výletu, mohl se zapojit do muzikoterapie, udělat si výlet či vycházku, anebo opět navštívit koupaliště. Večer nás čekal táborák s diskotékou a kytarou.Sobotní ráno přineslo společné fotografování a loučení s příslibem, že příští léto se opět setkáme, a to tentokrát pravděpodobně někde na Moravě. Uteklo to jako voda a moc se těšíme na další setkání.Při této příležitosti se sluší poděkovat – Nadě Sadloňově a Karlu Drapákovi ze slovenské Spoločnosti Williamsovho syndóma za organizaci, muzikoterapeutkám Daně Pšeničkové a Věře Korhoňové za skvěle připravený muzikoterapeutický program, Nadaci O2 a sponzorům ze Žatce a okolí za pomoc při financování pobytu, a všem ostatním, kteří se na přípravě a organizaci pobytu podíleli.

Olga KreníkováA kdo na Slovensku byl?


Přece Kuba, Kuba, Nikolka, Hanka, Tomáš, Bartoloměj, Verunka, Jakub a Adam.