ů

Kniha návštěv

Pro Vaše vzkazy

Překlad

Užitečné odkazy na stránky v ČR

Zdravotní postižení

Ministerstvo zdravotnictví (dotační programy)
http://www.mzcr.cz

Vládní výbor pro zdravotně postižené
http://www.vlada.cz/cs/rvk/vvzpo

Národní rada zdravotně postižených
http://www.nrzp.cz/

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
http://www.arpzpd.cz/

Dobromysl – server poskytující informace z oblasti zdravotního postižení
http://www.dobromysl.cz/

Portál Alphabet - informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením
http://www.alfabet.cz/

Helpnet.cz - informační portál pro osoby se specifickými potřebami
http://www.helpnet.cz/

Klub Hornomlýnská - centrum Filipovka - poskytuje osobní asistenci a odlehčovací služby
http://www.hornomlynska.cz/

Srdíčkáři - web věnovaný rodinám dětí se srdečními vadami
http://srdickari.cz/web/
- doporučuji zejména informaci o tom, jak probíhá hospitalizace dítěte v Kardiocentru FN Motol.


Sociální sféra

Česká správa sociálního zabezpečení
http://www.cssz.cz/

Ministerstvo práce a sociálních věcí (sekce Zdravotně postižení)
http://www.mpsv.cz


Integrace

Máme otevřeno – občanské sdružení podporující lidi se speciálními potřebami
http://www.mameotevreno.cz

Rytmus – občanské sdružení podporující integraci dětí a dospělých s mentálním a kombinovaným postižením
http://www.rytmus.org

Česká unie pro podporované zaměstnávání
http://www.unie-pz.cz/

Zaměstnávání mentálně postižených
http://zamestnatmp.czweb.org/

Společnost DUHA – podpora integrace lidí s mentálním postižením
http://www.spolecnostduha.cz/


Vzdělávání

Ministerstvo školství (sekce Speciální školství)
http://www.msmt.cz

Institut pedagogicko-psychologického poradenství (v sekci Kontakty naleznete seznam speciálně-pedagogických center)
http://www.ippp.cz/

Ústav pro informace ve vzdělávání
http://www.uiv.cz/

Asociace pracovníků speciálně pedagogických center
http://www.apspc.cz/


Nadace a nadační fondy

NROS
http://www.nros.cz/

Dětský mozek
http://www.detskymozek.cz/

Naše dítě
http://www.nasedite.cz

Konto bariéry
http://www.bariery.cz/

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové
http://www.vdv.cz

Nadační fond J&T
http://www.nadacnifondjt.cz/

Nadace DUHA
http://www.spolecnostduha.cz/nadace/index.htm

Nadace Jedličkova Ústavu
http://www.nadaceju.cz/

Nadace Divoké Husy
http://www.divokehusy.cz/domu/

Nadace Open Society Fund
http://www.osf.cz/

Nadace ČEZ
http://www.cez.cz

f-Nadace
http://www.f-nadace.cz/


Informace pro neziskové organizace

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnno/uvod.html

ICN: Informační centrum neziskových organizací
http://www.neziskovky.cz/

Econnect
http://econnect.ecn.cz/

Evropská brána pro neziskové organizace
http://www.ngo-eu.cz/

Portál veřejné zprávy
http://portal.gov.cz

Fórum dárců
http://donorsforum.tvorba.com/

Kormidlo
http://www.kormidlo.cz/